shape
shape

Nutrihome Akademi Ve Diyetisyen Arasında Dijital Komisyon Dağılım Sözleşmesi

  • Anasayfa
  • Nutrihome Akademi Ve Diyetisyen Arasında Dijital Komisyon Dağılım Sözleşmesi

TARAFLAR

a) “Nutrihome Akademi Şahıs Şirketi” – Bundan sonra “Akademi” olarak anılacaktır.

b) “Eğitimci” – Eğitimci detayları sözleşme imzalandığında belirtilecektir.

Amaç:

Bu Dijital Sözleşme, Nutrihome Akademi platformu üzerinden sunulan kursların satışı sonucu elde edilen gelirin Akademi ile Diyetisyen arasında paylaşımının nasıl yapılacağını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Nutrihome Akademi Tarafından Finanse Edilen Kurslar:

i. Akademi tarafından Diyetisyene bir miktar ödeme yapılan kurslar için, Diyetisyen net kurs satış gelirinin %25’ini alacaktır.

2. Haklar ve Sorumluluklar:

a. Kullanım ve Telif Hakları: Akademi, eğitimin herhangi bir bölümünü veya tamamını, diyetisyenden ek izin almadan ticari faaliyetlerde kullanma hakkına sahiptir. Bu, eğitim içeriğinin kopyalarını, PDF’leri ve diğer formatlarını kullanmayı da içerir. Akademi bu içerikleri Nutrihome Akademi’den bağımsız hiçbir kuruluş ve platformda yayınlamamayı kabul eder.

b. Kurs web sayfasının ergonomisi: Diyetisyenler, eğitim kursunun görünümü ve tasarımıyla ilgili olarak Akademi tarafından belirlenen estetik standartlara, yönergelere ve koşullara uymakla yükümlüdür. Akademi tarafından yapılan tasarımlarda diyetisyen, hoşlarına gitmeyen kısımları belirtebilir ve tasarım değişikliği sağlayabilir.

c. İçerik Bütünlüğü: Eğitim kurslarında, yürürlükteki yasalara veya Akademi tarafından belirlenen kurallara aykırı herhangi bir görseli, videoyu veya içerik kullanılamaz.

d. Özgünlük: Diyetisyenler tarafından sağlanan içerik, kendi özgün içerikleri olmalı ve başka bir tarafın haklarına tecavüz veya fikri mülkiyetine müdahale unsuru taşımamalıdır.

4. Genel Maddeler:

Ödemeler: Ödemeler, diyetisyenin Akademi yönetimine bildirdiği IBAN numarasına Paytr aracılığı ile otomatik olarak yapılacaktır. Ödeme periyotları her ayın başında olacak şekilde gerçekleştirilir.

Sosyal Medya İçerikleri: Akademi, etkinlik için gerekli olan tüm sosyal medya içeriklerini tasarlamayı ve duyurmayı taahhüt eder. Akademi, eğitim satışlarındaki pazalamadan da sorumludur.

Değişiklikler: Bu Sözleşme, her iki tarafın ıslak imza veya elektronik imza ile yapacağı onay işlemi sonucunda değiştirilebilir.

Eğitimin ilk satışları başladıktan sonra eğitimin kaldırılması sadece aynı konudaki yeni bir eğitimin yüklenmesi sayesinde sağlanabilir. Yeni eğitim için anlaşmalar iki tarafın onayı anlaşması ile gerçekleştirilebilir.

5. Tazminat

Taraflar, sözleşme yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri durumunda doğabilecek zararları tazmin etmeyi kabul eder.

6. Anlaşmazlıkların Çözümü

Sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıklar, “ihtiyari arabulucuk” yöntemi ile çözülür.

İhtilaf halinde, İstanbul küçükçekmece mahkemeleri yetkilidir.


Nutrihome Akademi Şirketi adına

Zeynep Özdemir (Kurucu)

Sözleşme Onay Metnini Doldurunuz