shape
shape

Homeats Akademi Yazarlar için Yazı Hakları Onay Sözleşmesi

 • Anasayfa
 • Homeats Akademi Yazarlar için Yazı Hakları Onay Sözleşmesi

Taraflar:

 • a) “Homeats Anonim Şirketi” – Bundan sonra “Akademi” olarak anılacaktır.
 • b) “Yazar” – Yazar detayları sözleşme imzalandığında belirtilecektir.

Sözleşmenin Amacı
Bu sözleşme, Yazarın Homeats Akademi tarafından yayımlanacak dergideki yazıları için yazı haklarının kullanımı ve devri ile ilgili şartları düzenler.

Yazı Haklarının Kapsamı

 • Yazar, Homeats Akademi’ye dergideki yazıları için sınırsız kullanım, yayımlama, çoğaltma, dağıtım ve promosyon hakkı verir. Homeats Akademi bu yazıları dergi ve dergiyi tanıtan materyaller dışında izin almadan kullanmaz.
 • Bu haklar, yazıların basılı ve/veya dijital formatlarda kullanılmasını kapsar.
 • Yazar, yazıların dergi dışında veya dergi ile alakalı olmayan herhangi başka mecralarda kullanımına ilişkin haklarını saklı tutar.

Yazarın Yükümlülükleri ve Hakları

 • Yazar, Homeats Akademi’nin yayın politikalarına uygun, özgün içerik sağlamayı taahhüt eder.
 • Homeats Akademi, yazarın adını ve yazılarını dergi yayımında kullanırken, her zaman yazarın adını ve unvanını kredi olarak belirtmek zorundadır.
 • Homeats Akademi, yazarın yazılarını yazarın açık izni olmadan başka mecralarda kullanamaz.
 • Yazar, yazılarının içeriğiyle ilgili tüm sorumluluğu üstlenir ve telif hakkı ihlali gibi yasal sorunlardan Homeats Akademi’yi muaf tutar.
 • Yazar, Homeats Akademi tarafından belirlenen teslim tarihlerine uymayı kabul eder.

Fikri Mülkiyet

 • Yazar, yazılarının fikri mülkiyet haklarını Homeats Akademi’ye devrettiğini kabul eder.
 • Yazar, yazıları üzerindeki her türlü moral haklarından feragat eder.

Süre ve Fesih

 • Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren sonraki dergi sayısı çıkana kadar geçerlidir.
 • Taraflar, belirli koşullar altında sözleşmeyi yazılı olarak sonlandırabilir.

Sözleşme Onayı