shape
shape

Hipertansiyon Hastalarında Çare DASH Diyeti Mi? : Kuzey Kıbrıs Örneği

Homeats Akademi Hipertansiyon ve Dash Diyeti (1)

Bu blog yazısı, 60 yaş ve üzeri hipertansiyon hastalarının DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diyetine uyumunun sağlık üzerine etkilerini inceleyen bir araştırmanın bulgularını tartışmaktadır. Araştırmanın temel amacı, bu diyet rejiminin kan basıncı, antropometrik ölçümler ve diyet alımı üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde kayıtlı, 60 yaş üstü 201 hipertansiyon hastası üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların Alzheimer, demans gibi iletişim engelleri olan veya antropometrik ölçümlerin yapılmasına engel teşkil edecek rahatsızlıkları bulunmamaktadır. Araştırmada, 133 hipertansiyon hastası (%18’i erkek, %82’si kadın) ile çalışılmıştır.

Katılımcılarla yapılan yüz yüze görüşmeler, hemşire ekibi eşliğinde ev ziyaretleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın anket formu, sosyo-demografik özellikler, boy, vücut ağırlığı, bel çevresi, kan basıncı ölçümleri ve besin tüketim kayıtlarını içermekteydi. Besin tüketiminde porsiyon ölçüsünde hata olmaması için fotoğraflı besin kataloğu kullanılmıştır.

Araştırmada DASH diyetine uyum, Casanova ve arkadaşlarının metodolojisi temel alınarak değerlendirilmiştir. Bireylerin diyet uyumları, tüketilen besin miktarlarına göre puanlandırılmış, en yüksek skor olan 8, diyetin tam uyumunu ifade etmektedir.

Katılımcıların büyük çoğunluğu okur yazar değilken, %36.1’i ilkokul mezunudur. Diyabet, hiperkolesterolemi ve kardiyovasküler hastalıklar sık görülen sağlık sorunlarıdır. Araştırmaya katılanların çoğunluğu düzenli olarak fiziksel aktivite yapmamakta ve önerilen diyet programlarını uygulamamaktadır.

DASH diyetine uyum sınıflamasına göre yapılan analizlerde, yüksek uyum gösterenlerin B2 vitamini, folik asit, potasyum ve magnezyum alımları düşük uyumlulara göre anlamlı derecede yüksektir. Ayrıca, yüksek uyum gösteren kadınlarda C vitamini, kalsiyum ve fosfor alımı; erkeklerde ise posa ve çinko tüketimi daha yüksektir.

Ancak, araştırma sonuçları, DASH diyetine uyum ile kan basıncı arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını göstermiştir. Bunun nedenleri arasında örneklem büyüklüğünün küçük olması, DASH diyetine genel düşük uyum ve antihipertansif tedavilerin etkisi olabilir.

Bu çalışma, yaşlı hipertansiyon hastalarının DASH diyetine genellikle düşük uyum gösterdiğini ve diyetin kan basıncı üzerindeki etkisinin belirsiz olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, vücut ağırlığı artışının kan basıncı üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, sağlıklı beslenmenin önemi yadsınamaz. Hipertansiyon hastalarının DASH diyetine uyumu, farmakolojik olmayan tedavi etkinliği açısından önem taşımakta ve bu konuda daha geniş örneklemli araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Instagram Postu:

https://www.instagram.com/p/Cz_3AU_owig/?img_index=1

Kaynakça:

https://www.beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1160/1071

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlendi